Teamudvikling

Succesfuldt samarbejde i teams handler om at udnytte alles ressourcer bedst muligt, så teamet når sit mål.

Hvert medlem af teamet skal kende sine egne og kollegernes kompetencer og ressourcer.

Det er vigtigt, at alle har respekt for forskelligheden i teamet og ønsker at bruge den konstruktivt.

Det succesfulde samarbejde tillader og fremmer også den individuelle præstation inden for teamets rammer.

Hos AT udvikling laver vi kurser, der veksler mellem teori og praktiske øvelser, for at opnå størst mulig refleksion og læring. Vi anvender gerne naturen som træningsbane for samarbejde, idet forskning har vist, at natur og "leg"/samarbejde i utraditionelle rammer nedbryder barrierer og gamle mønstre og åbner op for mulighed for ny værdifuld indsigt omkring den enkeltes og teamets styrker og udfordringer, således at der kan ske udvikling til gavn for den enkelte, teamet og virksomheden som helhed.

DISC PersonProfil eller PeopleTools personprofilen indgår ofte i arbejdet med teamudvikling. Ligesom træning i at gi´ og modtage konstruktiv feedback er et meget vigtigt træningspunkt og indsatsområde for de fleste teams. 

Teamudviklingsaktiviteter specialtilpasses altid til den enkelte virksomhed og det enkelte teams mål for aktiviteten.