Hvordan arbejder vi med ESG

ESG (Environmental, social and governance) - miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse

Arbejdet med ESG indebærer typisk en række aktiviteter og processer, der hjælper en virksomhed/organisation med at forstå og håndtere ESG-relaterede risici og muligheder. Her er nogle måder, som vi arbejde med ESG sammen med vores kunder:

 

  • Identificer relevante ESG-temaer: Først og fremmest skal man identificere de ESG-temaer, der er relevante for virksomheden. Det kan omfatte spørgsmål som klimaændringer, bæredygtig sourcing af råvarer, arbejdsforhold og mangfoldighed og inklusion.

 

  • Udfør en ESG-status: Virksomheden skal udføre en ESG-status for at forstå, hvorledes ESG-temaer påvirker forretningen. Det indebærer typisk en evaluering af, hvordan virksomheden håndterer risiciene og udnytter mulighederne til at opnå konkurrencefordele.

 

  • Integrer ESG i strategi og drift: Når virksomheden har identificeret relevante ESG-temaer og udført en ESG-status, kan vi integrere ESG i strategi og drift. Det kan bl.a. omfatte mål for reduktion af CO2-udledning, implementering af en bæredygtig sourcinstrategi og inklusion af mangfoldighed i rekrutteringsprocessen.

 

  • Kommunikér ESG-indsatsen: Virksomheden skal kommunikere sin ESG-indsats til interessenter såsom investorer, leverandører, banker, kunder og medarbejdere. Det kan bl.a. omfatte udarbejdelse af en bæredygtighedsrapport og afholdelse af info-møder om ESG-indsatsen.

 

  • Følg op og rapportér: Endelig har vi fokus på at følge op på ESG-indsatsen og rapportere om resultaterne. Det kan hjælpe med at forbedre virksomhedens ESG-præstationer og øge gennemsigtigheden over for interessenterne.

Udtalelse fra landmand i Sønderjylland – SLF Sønderjysk Landbrugforening