Annette Mørk Thøisen

Indehaver - businesscoach - instruktør 

Tlf.: +45 21 29 86 85.  E-mail: annette@atudvikling.dk

Alder: Født 1966

Civil stand: Gift med Jakob Thøisen           4 børn og 4 børnebørn

______________________________________________________________________________

Annettes profil / kompetencer

Annettes passion er at hjælpe og coache kunderne, så de bliver energifyldte og motiverede virksomhedsindehavere, ledere og medarbejdere, der forfølger og lykkes med at nå deres mål og drømme såvel arbejdsmæssigt som privat.

Har siden år 2006 arbejdet med strategi- og organisationsudvikling og som businesscoach med coaching af ledere på alle niveauer i de virksomheder vi arbejder med. Gennem de seneste 25 år har jeg beskæftiget mig med ledelse, teamudvikling og kommunikation herunder coaching og feedback. Derudover har hun afholdt mange kurser i optimal planlægning, prioritering og strukturering af arbejdsdagen - "Work smarter - not harder".

Blandt vores kunder er hun kendt for at have en god indlevelsesevne, stort engagement, være resultatorienteret og have en smittende energi i arbejdet med at opnå de aftalte resultater, samt ved at være tillidsvækkende og troværdig – hun gør det hun siger og lover.

Har mere end 4.000 kurser og coaching-forløb bag sig, og har herigennem opnået bred erfaring på tværs af brancher og organisationer.

 

Nuværende ansættelser og bestyrelsesposter

Administrerende direktør, medindehaver samt konsulent og business coach i udviklingsvirksomheden AT udvikling ApS. Her er mine hovedområder strategi og organisationsudvikling – herunder leder, team- og personlig udvikling (business coaching).

Vores kunder i AT udvikling er primært fra SMV-segmentet – produktions-, handels- og håndværksvirksomheder samt flere af de største pengeinstitutter i DK til få internationale virksomheder.

Medlem af gårdrådet i økologisk kvæglandbrug.

 

Erfaring

25 års leder- og bestyrelseserfaring. Etablerede udviklingsvirksomheden AMS coaching og teams i dec. 2006, der i 2017 skiftede navn til AT udvikling. Har herudover 20 års erfaring fra Danske Bank, hvoraf de seneste 10 år var som salgschef for område Østjylland og sidst hvor jeg var filialdirektør for 4 filialer i Aarhus Syd. Har arbejdet i flere meget forskellige bestyrelser – senest i et gårdråd.

Specialer: Strategi, bæredygtig ledelse, teamudvikling, personlig udvikling, kommunikation, salg, medarbejdertrivsel, personprofiler, effektivitet, stressmanagement samt hesteassisteret udvikling*.

*
Det unikke ved at anvende heste er, at de er mestre i nonverbal kommunikation samtidig med, at de er flokdyr og har forskellige personprofiler (lige som os mennesker) og en hierarkisk struktur. Det giver en god mulighed for at arbejde med den individuelles leder- og samarbejdsevner og sætte fokus på kropssprogets betydning og det at lede og samarbejde med forskellige persontyper. Heste er følsomme, og de sanser og oplever lederens og teamets tro på sig selv og indre overbevisning samt giver en umiddelbar feedback på adfærd og kropssprog uden de filtre som vi mennesker har. Endvidere lader de sig selvsagt ikke styre af titler.

Arbejdet med hestene forgår fra jorden som et effektfuld ”rum” til praktisk træning i ledelse og samarbejde.

 

Karriereforløb

2007 -Direktør, konsulent og businesscoach – AT udvikling ApS

2005 – 2007 Filialdirektør i Danske Bank, Højbjerg afdeling samt overordnet chef for 3 tilknyttede filialer – Holme, Tranbjerg og Malling afdeling alle filialer med daglig leder. I alt leder for 31 ansatte.

Som filialdirektør havde jeg det forretnings- og personalemæssige ansvar for ovennævnte filialer. Mine hovedopgaver var at profilere banken over for nuværende og potentielle kunder, samt at går foran i opgaven med at tiltrække nye kunder og forretninger. Endvidere havde jeg ansvar for at skabe en attraktiv arbejdsplads, der tiltrak, udviklede og fastholdt de mest motiverede og kompetente ledere og medarbejdere. Jeg arbejdede med at skabe klarhed om mål og retning, og fulgte løbende op på disse både i forhold til det enkelte team og den enkelte leder og medarbejder. Det var vigtigt for mig, at jeg var en synlig og nærværende leder med et godt kendskab til mine lederes og medarbejderes styrker, samt at jeg via coaching og sparring hjalp med at videreudvikle dem. Ydermere afholdt jeg løbende udviklings- og medarbejdersamtaler med den enkelte leder og medarbejder.

2002 – 2005 Salgschef – Danske Bank, region Østjylland
Salgschef og chef for 10 specialister indenfor bolig-, pension- og forsikringsrådgivning. Mine hovedopgaver var her målstyringssamtaler med samt coaching og sparring af filialdirektører. Planlægning, igangsætning, gennemførelse og opfølgning på uddannelses- og salgsaktiviteter samt kundearrangementer i regionen.

 

Nuværende og tidligere bestyrelsesarbejde

2021 - Medlem af gårdrådet for kvægvirksomheden Nygaard – Nygaard drives økologisk med 350 årskøer samt ca. 600 ha jord. Desuden driver Nygaard sammen med et par andre landmænd en bedrift i Letland med ca. 400 årskøer.

1996 – 2012 Bestyrelsesmedlem i firmaet JML – engros virksomhed med salg af motorcykeludstyr og reservedele. Deltog i ejerskifte og salgsprocessen.

2005 – 2007 Formand for Kridthøj Torveforening

 

Uddannelser og certificeringer

DISC autorisation
Situationsbestemt Ledelse SLII
GROW2 og ICF certificeret coach
MSA autorisation
Personlig Effektivitet autorisation
People tools personprofil
The Five Behaviorrs of a Cohesive Team (kursus i at håndtere værktøjet) SMV-godkendt I 2022

Danske Banks lederuddannelse
Salgsledelse og motivation – Danske Bank regi De 4 eksekveringsdisipliner
Positioneringssalg for ledere
Ledelse af teams – Danske Bank regi
Positiv psykologi på Folkeuniversitetet i Århus Forandringsledelse på Folkeuniversitetet Århus Teori U Højskole – Silkeborg
Ideakademiet – Tønder

 

Sprog Engelsk – almindelig konversation

 

Fritid Familie, vandring, ridning samt drift af vores gamle slægtsgård og kursusejendom –www.kirkeskovgaard.com - hvor min mand er 7. generations indehaver

 

Referencer Ring eller skriv for ønsker

 

Udtalelse fra gennemført SMV pro forløb – efterår 2022:

Vi har haft et rigtig godt forløb med Annette fra AT Udvikling, hvor der er blevet lyttet, stillet spørgsmål, udfordret teamet og flyttet nogle barriere- og grænser.

Hele faciliteringen har været positiv, både før strategidagene, på strategidagene og til den sidste opfølgende samtale. Annette har været god til at sætte dagsordenen og gennem hele forløbet haft fokus på Retap som team og strategi 2025. Det har været givende for Retap at have en ekstern rådgiver, der har kigget ind i virksomheden og været med til at belyse de problemstillinger der har været i organisationen, samt flytte barriere og grænser.