Styrk dine relationer og din kommunikation / feedback

Gode relationer kan fungere som vitaminindsprøjtninger og dårlige relationer som gift (Daniel Goleman). Hvordan kan du som leder optimere/forbedre din kommunikation og specielt din feedback? Hvordan kan du blive skarpere til at aflæse, hvilken persontype du står overfor i forskellige situationer, og derudfra afstemme din adfærd og feedback? Hvordan kan du øge din selvindsigt og bruge denne viden konstruktivt i relationer og i lederrollen?

Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i medarbejdertilfredshedsundersøgelser er, at ledere generelt set ikke er særlig gode til at give og modtage ris og ros.

Ovenstående arbejder vi med på kurset, der overvejende er deltagerorienteret med korte oplæg, samarbejdsøvelser med efterfølgende feedback og hvor egne oplevelser og medbragte cases bringes i spil.

Mål

  • Forbedret kommunikation og
  • Træning i at give god feedback – og gå ”hjem” og optimere feedbacken til medarbejderne og hinanden
  • Bedre resultater og mere tilfredse medarbejdere

Indhold

  • Betydningen af feedback
  • Definition og træning i brugen af DiSC PersonProfil
  • Gennemgang og træning i ”feedbackregler”
  • Træning i udfordrende medarbejdersituationer
  • Samarbejdsøvelser med feedback

Rammer

2 dags kursus – start kl. 9.00 – 16.00.

Forudsætninger for deltagelse

Alle ledere har inden kurset fået udarbejdet egen DiSC PersonProfil og medbringer denne på kurset. Endvidere bedes du medbringe en case fra hverdagen – en situation hvor du har følt dig udfordret i at give feedback til en medarbejder/chefkollega.