Lederudvikling med heste

Vi tilbyder også lederudvikling assisteret af heste. Vi anvender den rolige og omgængelige islandske hest på vores kurser og lader dem være metafor for “medarbejder” og/eller "lederkollega".

Hestene sætter kursisterne i en ny og udfordrende situation, hvor de skal lede og samtidig forholde sig til et andet levende væsen, der reagerer på lederens signaler og adfærd og giver ufiltreret feedback.

God ledelse handler bl.a. om at skabe tillid og respekt. Det handler om at gøre så lidt så muligt, men det der er nødvendigt i den pågældende situation. Alle medarbejdere er forskellige og skal derfor også behandles forskelligt. Et godt lederskab kræver bevidsthed om lederens og teamets styrker og udviklingsområder, og vores erfaring viser, at arbejdet med hestene kan vise vejen og være en uovertruffen træningspartner.

Kurserne veksler mellem teori og praktiske øvelser, for at opnå størst mulig refleksion og læring. Det specielle ved at anvende heste er, at de er mestre i nonverbal kommunikation, og det giver en unik mulighed for at arbejde med lederens adfærd. Heste er følsomme, og de sanser og oplever lederen og vedkommendes tro på sig selv. De giver en umiddelbar feedback på adfærden - ikke mindst på kropssproget og så er de upåvirkelige af titler.

Læs mere om hvorfor brug af heste her:

Læs mere på www.equina