Executive coaching

Coaching handler om at frigøre menneskers potentiale og få det maksimale ud af ressourcerne hos den enkelte. Processen tager afsæt i nuet og arbejder frem i tiden. Vi stiller de spørgsmål, der giver lederen ny indsigt og skaber resultater for lederen og virksomheden.

Coaching kan for eksempel hjælpe lederen/virksomhedsindehaveren med at blive bevidst om vedkommendes lederadfærd og finde egne arbejdsværdier. Hvad er lederens styrker og indsatsområder. Endvidere kan det handle om at få udarbejdet eller justeret strategien for virksomheden - hvad er virksomhedens vision, mission, værdier, mål, arbejds- og ansvarsfordeling og hvorledes "spiller" ledergruppen sammen om at gennemføre strategien. Hvad kræver det af chefen, ledergruppen og medarbejderne at komme nærmere visionen og opfylde målsætningerne.   

Indlæring af nye vaner og nye hensigtsmæssige mønstre kræver typisk, at der er fokus på dem over en længere periode – hvilket coaching gør effektivt og derved sikrer gode resultater. Coaching er et ”skræddersyet” forløb med udgangspunkt i lederens nuværende situation, ønsker og mål for fremtiden. For at sikre succes og det størst mulige udbytte af processen er det vigtigt, at lederen er åben, ærlig og undersøgende og klar til at arbejde målrettet med identificerede udviklingsområder. Coachen støtter, motiverer og udfordrer lederen således, at der sker eksekvering og målene nås. 

Udbytte af coaching

  • Fastholde medarbejdere
  • Inspirere medarbejdere til at finde og udnytte egne ressourcer
  • Blive en bedre leder eller kollega
  • Finde nye egne eller fælles løsninger på en målsætning
  • Blive bedre til at ændre vaner og nå ønskede mål
  • Opnå større gennemslagskraft
  • Anvende sine ressourcer optimalt
  • Opnå selvindsigt og selvtillid
  • Forbedre trivslen i virksomheden