Executive ledercoaching

Coaching handler om at frigøre menneskers potentiale og få det maksimale ud af ressourcerne hos den enkelte. Processen tager afsæt i nuet og arbejder frem i tiden. Vi stiller de spørgsmål, der giver lederen ny indsigt og skaber resultater for lederen og virksomheden.

 

Coaching kan hjælpe ledere og virksomhedsindehavere på mange måder i deres hverdag. Her er nogle eksempler:

 • Ledelsesudvikling: Coaching kan hjælpe ledere med at udvikle deres ledelseskompetencer, så de kan blive mere effektive i deres job og lede deres team til succes.
 • Konflikthåndtering: Coaching kan hjælpe ledere og virksomhedsindehavere med at håndtere konflikter på arbejdspladsen og finde løsninger, der er til gavn for alle involverede parter.
 • Stresshåndtering: Coaching kan hjælpe ledere og virksomhedsindehavere med at håndtere stress og opbygge effektive strategier til at håndtere stressende situationer på arbejdspladsen.
 • Karriereudvikling: Coaching kan hjælpe ledere og virksomhedsindehavere med at udvikle deres karriere, udforske nye muligheder og skabe en plan for deres professionelle fremtid.
 • Lederteamudvikling: Coaching kan hjælpe lederteamet med at udvikle bedre samarbejdsrelationer, kommunikere mere effektivt og øge teamets samlede præstationer.
 • Lederskifte: Coaching kan hjælpe ledere og virksomhedsindehavere med at håndtere lederskiftet på en måde, der minimerer forstyrrelserne og maksimerer succesen for virksomheden.

 

Indlæring af nye vaner og nye hensigtsmæssige mønstre kræver typisk, at der er fokus på dem over en længere periode – hvilket coaching effektivt hjælper med og derved sikrer gode resultater. Coaching er et ”skræddersyet” forløb med udgangspunkt i lederens nuværende situation, ønsker og mål for fremtiden. For at sikre succes og det størst mulige udbytte af processen er det vigtigt, at lederen er åben, ærlig og undersøgende og klar til at arbejde målrettet med identificerede udviklingsområder. Coachen støtter, motiverer og udfordrer lederen således, at der sker eksekvering og målene nås.

Executive coaching kan være en værdifuld investering for virksomhedsindehavere og ledere, der ønsker at forbedre deres præstationer og nå deres professionelle mål. Kontakt os for en drøftelse af jeres ønsker og muligheder.

Udbytte af coaching

 • Fastholde medarbejdere
 • Inspirere medarbejdere til at finde og udnytte egne ressourcer
 • Blive en bedre leder eller kollega
 • Finde nye egne eller fælles løsninger på en målsætning
 • Blive bedre til at ændre vaner og nå ønskede mål
 • Opnå større gennemslagskraft
 • Anvende sine ressourcer optimalt
 • Opnå selvindsigt og selvtillid
 • Forbedre trivslen i virksomheden