DiSC PersonProfil

Everything DiSC er et af verdens mest anvendte og anerkendte personprofilværktøjer og bruges med succes verden over i både store og små organisationer til at arbejde målrettet med rekruttering, ledelse, udvikling, salg, forhandling, samarbejde, teamudvikling og kommunikation. Kort sagt: (næsten) alt, der handler om professionelle, menneskelige relationer.

Udbyttet med Everything DiSC
Fordelen ved at bruge Everything DiSC som organisationsudviklingsværktøj er, at det er enkelt, intuitivt og let at implementere, uanset størrelsen og kompleksitetsgraden af organisationen. DiSC-modellen tilbyder en forståelsesramme, der, uden at sætte folk i bås og kasser, giver både ledere og medarbejdere mulighed for ved hjælp af enkle greb at koordinere forskellige behov for kommunikation, motivation, samarbejde og ledelse. Gennem implementeringen af Everything DiSC opbygger I sammen en fælles forståelsesramme og et fælles sprog om adfærd, som udover øget selvindsigt for den enkelte medarbejder giver et solidt fundament for at arbejde målrettet med udvikling af organisationen.

Anvendelsesområder

Du kan bruge DiSC målrettet indenfor alle former for professionelle relationer. Forstå din og modtagerens adfærd, bliv bevidst om forskelle og ligheder og brug denne viden til at skabe knivskarpe relationer. Nogle af de mest oplagte anvendelsesmuligheder for Everything DiSC er:

Ledelse
Kend din ledelsesstil og lær at tilpasse din ledelse til situationen og dine medarbejderes behov. Hvilke lederkompetencer understøtter din DiSC-profil, og hvilke ledelsesopgaver har du sværest ved at løfte tilfredsstillende?

Relationer og samarbejde
Everything DiSC er skabt til relationer og samarbejde, værktøjets intuitive opbygning gør det let og effektivt at anvende i hverdagen. Hvad er dit særligt værdifulde bidrag til organisationen i kraft af din DiSC-profil, og hvad er dine faldgruber og blinde vinkler, hvor du har brug for støtte eller udvikling?

Rekruttering
Everything DiSC målretter dit rekrutteringsarbejde i forhold til at stille skarpt på kandidatens adfærd. Hvordan vil forskellige profiler håndtere en opgave, samarbejde med andre og bidrage til organisationens udvikling?

Konflikt forebyggelse
Everything DiSC giver teknikker, som kan øge medarbejderes selvindsigt i konfliktadfærd. Fremfor at fokusere på at løse konflikter med en trinvis proces er formålet med Everything DiSC Productive Conflict at afdække dine personlige reaktionsmønstre i konfliktsituationer.

Salg- og kommunikationstræning
Kend din salgsstil og forstå dine kunders behov og købsmotiver. Hvad er dine styrker og udfordringer som sælger og kommunikator, og hvordan tilpasser du bedst din stil til modtagerens DiSC-profil?

” Vi finder tryghed blandt dem der ligner os, vi vokser
blandt dem, der ikke ligner os!”