DiSC PersonProfil

DISC PersonProfilen er et værktøj til at forstå sin egen og andres adfærd.

Den beskriver styrker og udviklingsområder ved vores måde at agere på overfor andre og i forhold til de opgaver og udfordringer, vi stilles overfor.

Profilen giver råd om, hvilke omgivelser vi har brug for, og hvilken adfærd vi med fordel kan udvikle.

Den gør os bedre til at forstå andre og fungere godt sammen med dem på arbejdspladsen og privat.

AT udvikling bruger DISC PersonProfil i coaching og leder- og teamudvikling, når det er relevant.

” Vi finder tryghed bland dem der ligner os, vi vokser
blandt dem, der ikke ligner os!”