Frikvarter

Vi lever i et land, hvor vi har et hav af muligheder på jobbet, herunder forskellige karrierevalg, interesser i fritiden og i privatlivet. Med alle disse muligheder er det ekstra vigtigt at være opmærksom på egne værdier og kunne prioritere og planlægge såvel jobmæssigt som privat for at opnå større livsglæde og energi.

Hvor tilfreds er du med det liv du lever?
Hvilke muligheder har du for at øge din livsglæde?
Hvad er dine vigtigste livsværdier?
Hvor henter du energi?
Hvor ”spændt er din bue”?
For mange kan det være svært at finde tid og overskud til at reflektere over ovenstående spørgsmål i hverdagen. Giv derfor dig selv et ”frikvarter” til fordybelse, eftertænksomhed og inspiration til at øge din livsglæde.

Før kurset vil du blive coachet på:

Personlig værdiafklaring - hvad er dine vigtigste livs- og ledelsesværdier?

Kursus indhold

  • Værdiarbejde og dit livshjul
  • Naturen som ressourcekilde
  • Afspænding og opladning
  • Kreativ proces med fokus på egne værdier
  • Værktøjer til stressforebyggelse og ”det gode liv”
  • Personlig handlingsplan

For at skabe rum til fordybelse bruger vi naturen som inspiration. Undersøgelser og forskning indenfor læring og udvikling viser, at leg og kreativ udfoldelse for de fleste mennesker er den bedste måde at lære på, og at naturen er et optimalt læringssted.

Kurset foregår i dejlig natur og i enkle rammer, hvor nærvær, kreativitet og egen refleksion er i fokus.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle ledere og medarbejdere, der trænger til et "frikvarter" - til opladning og refleksion.

Praktiske oplysninger:

  • 1 individuel coachsamtale med alle deltagere
  • 3 dages fælles kursus med start dag 1 kl. 09.00 og afslutning dag 3 kl. 15.00.
  • Der er tale om et internatkursus med bases på skønne Kirkeskovgaard i hjertet af Sønderjylland
  • 2 individuelle coachsamtaler med alle deltagere efter kurset

Teoretisk fundament

Vi anvender den positive psykologi som inspirationskilde. Herunder Martin Seligmann, Steven Covey, Daniel Golemann samt Otto Scharmer – Teori U.