PeopleTools personprofil

Personprofilen giver et nuanceret og præcist billede af en persons personlighedstræk, drivkræfter og adfærd. Profilen belyser gennem en række faktorer og deres indbyrdes sammenhænge forskellige sider af personligheden og danner grundlag for en dialog, hvor vi drøfter og afklarer personens styrker og svagheder i forhold til en konkret situation. Profilen kan kvalificere beslutninger i forbindelse med rekruttering, kompetenceudvikling og konkrete udfordringer eller opstillede succeskriterier.

Selvevaluering skaber dybere indsigt
I dialogen uddybes profilens faktorer for personen, der samtidig udfylder en selvevaluering –  en vurdering af, hvordan han/hun oplever sig selv på de forskellige personlighedstræk . Selvevalueringen stilles over for profilens udslag. Eventuelle forskelle og ligheder mellem profil og selvevaluering uddybes i dialogen. Ved brug af selvevalueringen kvalificeres forståelsen af personens adfærd. Med profilen og den uddybende dialog gøres det lettere at opsummere en persons styrker, svagheder og kompetencer i forhold til job og performance-krav.

Ring gerne på +45 21 29 86 85 for yderligere oplysninger. 

Awareness Dialogue And Process Essays On Gestalt Therapy http://quizlets.co/ The Write Stuff Thinking Through Essays 2nd Edition